logo
Samma, Center for Intuitive Development
Home
Agenda
Consulten
Opleidingen
Meditatie
Boek 'Vertrouwen'
Publicaties
Wie is
Tarieven
Contact
Nieuwsbrief

Wie is...

 Petra Verhoef was jarenlang werkzaam als projectmanager bij een grote bankverzekeraar. Eerst in de automatisering en daarna bij de afdeling die zich bezighoudt met het organiseren van projecten op maatschappelijk vlak. Steeds meer is zij zich gaan richten op de begeleiding van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, hetgeen geresulteerd heeft in de oprichting van Samma. Petra heeft de HBO-opleiding tot Energetisch Therapeut gevolgd aan de International Academy for Complementary and Natural Healthcare. Petra was een tijdlang bestuurslid van de Stichting WelZijn Kinderen en columniste in het tijdschrift ParaVisie. (voor de columns, zie publicaties). Binnen Samma werkt ze als therapeut en trainer. Ze is erkend leraar Tibetaanse Rigpa Meditatie.  Daarnaast is Petra auteur van het boek 'Vertrouwen, hoe intuïtie je leven verrijkt' en heeft ze lange tijd een maandelijks radioprogramma bij het Amerikaanse Wisdom&Intuition Network verzorgd.  In haar werk staat de begeleiding van intuïtieve mensen centraal.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Samma vormt een netwerkorganisatie. Concreet houdt dit in dat er in diverse samenwerkingsverbanden met andere partijen wordt samengewerkt.ekst onder afbeelding en beschrijving